Đơn vị can thiệp và phẫu thuật đường vào mạch máu

  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Khoa Thận nhân tạo
  • Đơn vị can thiệp và phẫu thuật đường vào mạch máu

Chúng tôi là một nhóm thực hành đường vào mạch máu của Khoa Thận nhân tạo

Đường vào mạch máu dùng cho lọc máu đã được coi như là con đường sống của những người bệnh đang điều trị lọc máu. Năng lực thực hành và kiểm soát đường vào mạch máu đã được chứng minh là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điều trị lọc máu.

Thông động tĩnh mạch tự thân đang là lựa chọn hàng đầu và cũng là chủ yếu. Thêm vào đó, sử dụng catheter hay dùng mạch nhân tạo cũng góp phần đảm bảo mọi người bệnh đều có thể có một đường vào mạch máu cho điều trị. Can thiệp nội mạch qua da ngày nay cũng đã được áp dụng tại bệnh viện Bạch Mai, giúp đảm bảo lâu dài đường vào mạch máu cho bệnh nhân.

Chúng tôi và các bạn đang, đã và sẽ mãi nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng điều trị, qua đó góp phần cho người bệnh lọc máu có một cuộc sống bình thường.