• Tiến sĩ, bác sĩ
  • NGUYỄN HỮU DŨNG
  • Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai